CLAIM OP ONTVANGST VAN BESCHADIGDE GOEDEREN

Ondanks de grote zorg bij de productie, verpakking en verzending van onze producten kan er transportschade ontstaan. Om de goede werking van een klacht te kunnen garanderen, vragen wij u op de volgende punten te letten.


PAKKET GESCHIL:

1. VERPAKKINGSCONTROLE

Het controleren van de verpakking en de koopwaar is een belangrijke stap. Bij ontvangst van een pakket

U moet dus controleren:

Als het beschadigde product

Als het product is wat u heeft gekocht

Als de bestelling compleet is

Het is daarom noodzakelijk om de verpakking voor de vervoerder te openen.OPMERKINGEN

Als u bij aflevering van uw pakket merkt dat de verpakking is beschadigd, meldt u de schade eraan. Deze opmerking moet worden vermeld op de flasheur of op het afleveringsbewijs zonder de kentekenregistratie te vergeten.

Heel belangrijk: Zonder naam en handtekening van de bezorger is uw aangifte niet geldig.

BEWIJS VAN BESCHADIGDE VERPAKKING

Bewijs van beschadiging van de verpakking wordt bij ontvangst gefotografeerd en naar christophe@euromobi.eu gestuurd

CONTROLE VAN GOEDEREN

Als u bij ontvangst merkt dat uw pakket beschadigd is, controleer dan de inhoud ervan in het bijzijn van de bezorger en schrijf, indien nodig, handmatig op de voucher van de vervoerder "Ik accepteer onder voorbehoud van schade" op de bon. Levering die hij u moet geven .

BEWIJS VAN BESCHADIGDE GOEDEREN

Bewijs van schade wordt bij ontvangst gefotografeerd, met vermelding van de gebreken van de uitgepakte goederen en verzonden naar christophe@euromobi.eu.

VERKLARING

Voor eventuele schade aan verpakking of goederen, moet een schriftelijke verklaring ons bereiken binnen een week na ontvangst van de goederen met foto's van de defecten op christophe@euromobi.eu.

Indicatie.

De klacht kan alleen worden onderzocht als alle documenten zijn verzameld.

BEWIJS CARRIER GESCHILLEN

De ontvanger moet bij aankomst van de goederen, zonder de vervoerder te vertragen, de staat van de geleverde goederen, de integriteit van de levering en de kwaliteit controleren.OPMERKINGEN

Als u op het moment van levering opmerkt dat de verpakking en / of de goederen zijn aangetast, is er geen procedure voor geschillenbeslechting mogelijk zonder dat de ontdekking van het geschil expliciet wordt gemeld door een gedetailleerd voorbehoud op de flasheur of op de transportbrief, zonder te vergeten. de inschrijving van het voertuig, de naam en de handtekening van de vervoerder te noteren.

BEWIJS

Bewijs van schade wordt bij ontvangst gefotografeerd, met vermelding van de gebreken van de onverpakte goederen en verzonden naar christophe@eurmobi.eu.ALGEMENE INFORMATIE

Indien de aanvaarding van de levering plaatsvindt zonder aangifte van tekorten of schade aan de goederen, is het omdat u bevestigt dat deze producten in onberispelijke staat zijn aangekomen, dan is een klacht niet geldig. Schriftelijke klachten worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen van euromobi in behandeling genomen. Na deze datum worden klachten niet meer in behandeling genomen en categorisch afgewezen.